ہَنُمَانَ چَالِیسَا اردو

(ہَنُمَانَ چَالِیسَا) دوہَا شْرِیگُرُ چَرَنَ سَروجَ رَجَ نِجَ مَنُ مُکُرُ سُدھَارِ ۔ بَرَنَؤُں رَگھُبَرَ بِمَلَ جَسُ جو دَایَکُ پھَلَ چَارِ ۔۔ بُدھِّہِینَ تَنُ جَانِکے سُمِرَوں پَوَنَکُمَارَ ۔ بَلَ بُدھِّ بِدْیَا دیہُ موہِں ہَرَہُ کَلیسَ بِکَارَ ۔۔ چَوپَائِی جَیَ ہَنُمَانَ جْنَانَ گُنَ سَاگَرَ ۔ جَیَ کَپِیسَ تِہُں لوکَ اُجَاگَرَ ۔۔ رَامَ دُوتَ اَتُلِتَ بَلَ دھَامَا ۔ … Read more

హనుమాన చాలీసా తెలుగు

(హనుమాన చాలీసా) దోహా శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకురు సుధారి . బరనఊఀ రఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి .. బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార . బల బుద్ధి బిద్యా దేహు మోహిం హరహు కలేస బికార .. చౌపాఈ జయ హనుమాన జ్ఞాన గున సాగర . జయ కపీస తిహుఀ లోక ఉజాగర .. రామ దూత అతులిత బల ధామా . … Read more

All Disease Name list PDF Download

deaseas name

Download List of All Disease Names PDF: A disease refers to a condition that adversely affects the health or normal functioning of an organism. It can have various origins, including infections, genetic mutations, environmental factors, lifestyle choices, and pre-existing health conditions. Diseases manifest with a wide range of symptoms and varying degrees of severity, impacting … Read more

Telangana Meeseva Services All Form List with PDF

telangana-meeseva-services-form

Meeseva,” translated from Telugu, means “At your service,” symbolizing the dedication to serving citizens. It stands as a commendable governance endeavor encompassing a wide spectrum of Government-to-Citizen (G2C) and Government-to-Business (G2B) services. The core objective of MeeSeva is to offer intelligent, citizen-centric, ethical, efficient, and effective governance empowered by technology. This initiative aims at providing … Read more

WB Didi Ke Bolo Portal Registration – didikebolo.com (Contact / Phone Number)

WB Didi Ke Bolo Portal Registration

The West Bengal government has announced the Didi Ke Bolo Portal, accessible at didikebolo.com, with Chief Minister Mamata Banerjee personally initiating the campaign to engage with the public. A dedicated Didi Ke Bolo contact number, 9137091370, and the official website, www.didikebolo.com, have been established. Individuals can now submit their concerns through the contact form on … Read more

NBA MVP List by Year (NBA Most Valuable Player) Award Winners

NBA MVP List

The NBA MVP List, featuring recipients of the National Basketball Association Most Valuable Player Award, is now accessible online. This prestigious award, presented annually by the NBA since the 1955–56 season, recognizes the top-performing player of the regular season. Starting from the 2022–23 season, winners are honored with the Michael Jordan Trophy, named after the … Read more

Free Comic Book Day List 2024

Free Comic Book Day List

The Free Comic Book Day List for 2024 is now accessible online. The Free Comic Book Day (FCBD) Retailer Selection Committee has meticulously chosen 43 captivating comic book titles for this eagerly anticipated annual event, scheduled to take place on May 6th (the first Saturday of May) at participating comic shops worldwide. The complete lineup … Read more

American Idol Winners List (All Season)

American Idol Winners List

The list of American Idol winners for the first 21 seasons is now accessible online, while the 22nd season is currently underway. American Idol continues to thrive as it searches for the finest voices nationwide, providing them an opportunity on the national stage. From the inaugural winner Kelly Clarkson to country sensation Carrie Underwood and … Read more